Partnerlerimiz

MARMARA TEKNOKENT

TÜBİTAK MARTEK; Ülkemizde Ar-Ge yatırımı ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda görüş ve öneriler paylaşarak üyeler arasında bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamaktadır.

Kamu, sanayi ve üniversiteler arasında iş birliğini güçlendirmek ve toplumun teknoloji konusunda duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmalar da yapmakta, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin gelişimini destekleyici toplantı, seminer ve çalıştaylar düzenleyerek üyelerini bilgilendirmekte, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak araştırma gezileri ve yarışmalar düzenlenmesi için organizasyonlar yapmaktadır.

TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi, ileri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi hedefleyen, uluslararası platformlarda faaliyet göstermek isteyen, yabancı ortaklık ve işbirliği geliştirmek ve Ar-Ge çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimcilere ve firmalara da ev sahipliği yaparak muhtelif destek ve avantajlardan faydalanmalarını mümkün kılmaktadır.

Avrupa ve Türkiye arasındaki teknoloji transfer projesi kapsamında Almanya Berlin Merkezli W group GmbH “Europen Business Technology Transfer Ecosystem” “EBTTE” ekosistemini yürütmektedir.

BİLİŞİM VADİSİ

Bilişim Vadisi, teknoloji tabanlı fikirlerin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir Mega Teknoloji koridorudur. Türkiye’nin gücüne güç katacak katma değeri yüksek yeni teknolojilerin üretilmesi ve ticarileşmesi için çalışmaktadır.

Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında Milli Teknoloji hamlesi yolunda küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, ilgili tüm sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik etmek için harekete geçmiştir.

Bilişim Vadisi, bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir platformdur. Amacı, 2023 Vizyon hedefleri çerçevesinde Türkiye’nin gücüne güç katacak, katma değeri yüksek yeni teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesini sağlamaktır.

‘Bilişim Vadisi’nin ruhunu oluşturacak olan toplumdaki üretken ve yaratıcı tüm insanlar, bilim insanları, girişimciler, yatırımcılar, araştırmacılar, danışman mentörler, teknisyenler ve diğer profesyoneller ile birlikte ‘Türkiye’nin İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Büyümedeki Yeni Merkezi’ni hayata geçirmektedir.

Avrupa ve Türkiye arasındaki teknoloji transfer projesi kapsamında Almanya Berlin Merkezli W group GmbH ile birlikte “Europen Business Technology Transfer Ecosystem” “EBTTE” ekosistemini yürütmektedir.

Almanyada şirket kurma konusunda profesyonel destek almak için bizimle iletişime girebilirsiniz. Şirlet kurulum sürecinde tüm resmi ve sıkıcı işlemlerden uğraşmadan, firmanızı kolayca kurmanızda öncülük etmekteyiz.