GLOBAL TİCARİLEŞME

Global ticarileşme veya yatırım yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara, yeni ve ön görülemeyen koşullarda en düşük maliyetlerle piyasada tutunma yolunda sürdürülebilir bir hizmet sunmaktadır.

GÜÇLÜ STRATEJİLER

Uluslararası ağ sistemi içerisinde satıcı, tedarikçi, tüketici ve yatırımcı arasındaki doğru fırsatları belirleyerek, çok yönlü iş birliğinde güvenilir referans noktasını sağlayarak, güçlü stratejiler ile üyelere katalizör olmaktadır.

MADDİ VE SOSYAL OLANAKLAR

Maddi ve sosyal olanaklar ile ilgili, üyelerin perspektifinden risk ve fırsatları değerlendirerek, risk almaya en elverişli fiziki ve dijital alanlar inşa etmektedir.

KURUMSAL KATKI

EBTTE, Avrupa merkezli ticari yapılanması avantajı ile güvenilirlik noktasında kurumsal katkı sağlamaktadır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital dönüşümdeki rekabetin en üst seviyede olduğu küresel piyasada, dijitalize pazarlama-satış stratejileri ile gelişen bir iş ekosistemi hizmeti sunmaktadır.

ENTEGRASYON SÜREÇLERİ

Değişik piyasalar ve ülkeler arasındaki iş yapış şeklindeki sinerjiyi ve kültürü standartlaştırarak, entegrasyon süreçlerinde etkin rol oynayıp, olası riskleri ve getirileri ortaya koymaktadır.

REHBERLİK SÜREÇLERİ

Çalışma izinleri ve oturum izinleri süreçlerinde rehberlik etmektedir.

MALİ; HUKUKİ SÜREÇLER

Mali, hukuki ve teknik işleyişin sürdürülebilmesine destek olmaktadır.

TEŞVİKLER

Uluslararası mali teşvikler, kamu kredileri, hibe gibi süreçlerde rehberlik hizmeti vermektedir.

ŞİRKET KURULUMU

Fiziki ofis imkanı da sunarak, en düşük maliyetle, anahtar teslim Almanya’da şirket kurma hizmeti vermektedir.